Styrelse

Ordförande: Peder Horn

Sekreterare: Anna Wendt

Kassör: Lena Hermansson – vjk.kassor@gmail.com

Övriga ledamöter: Jonas Ripsäter, Göran Carlsson

Suppleant: Vakant

Revisor: Gert Carlsson

Valberedningen: Anna Wendt, Malin Pettersson

Informationsansvarig: Tony Pettersson – informator@vjk.se