Hitta oss

Träningslokalen ligger på Skogsuddevägen 1 i Växjö, över Willys.

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta oss på e-post info@vjk.se

Du kan också ringa och prata med Göran Carlsson på telefon 076 – 311 50 08

Styrelse

Ordförande: Peder Horn

Sekreterare: Vakant.

Kassör: Lena Hermansson – vjk.kassor@gmail.com

Övriga ledamöter: Jonas Ripsäter, Viktor Holm

Suppleant: Anna Reinholdson

Revisor: Gert Carlsson

Valberedningen: Anna Wendt, Malin Pettersson

Informationsansvarig: Tony Pettersson – informator@vjk.se