Paus i träningen!

Växjö Judoklubbs styrelse har tagit beslutet att pausa all träning fram till den 1 februari 2021. Så snart det går att hålla säker träning kommer vi starta upp igen. Vi kommer då uppdatera här och på facebook samt maila ut till de som var medlemmar 2020.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens striktare restriktioner i regionen så väljer Växjö Judoklubb att tillfälligt stänga ner all träning för samtliga grupper. Detta kan komma att förlängas om smittspridningen och restriktionerna fortsätter.

Mer information om de nya restriktionerna hittar ni på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/