Paus i träningen!

Växjö Judoklubbs styrelse har i dag tagit beslutet att pausa all träning fram till den 30 november 2020.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens striktare restriktioner i regionen så väljer Växjö Judoklubb att tillfälligt stänga ner all träning för samtliga grupper under 3 veckor. Detta kan komma att förlängas om smittspridningen och restriktionerna fortsätter.

Mer information om de nya restriktionerna hittar ni på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/