Årsmöte 2019

Tisdagen den 5 mars håller Växjö Judoklubb årsmöte. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Plats: Klubbens dojo

Tid: 18:00

Stadgeenlig dagordning samt diskussion om försäljning för att säkra klubbens ekonomi eller höjda avgifter.

Klubben bjuder på något ätbart så vi behöver er anmälan senast den 26 februari.

Antingen till vår kassör, vjk.kassor@gmail.com eller ordförande, pederhorn82@@gmail.com